Biuro prasowe

kup bilety online

Najlepszy, najlepsza, najlepsi w sezonie 2017/2018

Oceniają:


Michał Centkowski („Newsweek”)
Jacek Cieślak („Teatr”, „Rzeczpospolita”)
Tomasz Domagała (domagalasiekultury.pl)
Łukasz Drewniak (teatralny.pl)
Szymon Kazimierczak („Teatr”, teatralny.pl)
Jacek Kopciński („Teatr”)
Jolanta Kowalska (stała współpracowniczka „Teatru”)
Wiesław Kowalski (teatrdlawas.pl)
Aneta Kyzioł („Polityka”)
Wojciech Majcherek (TVP Kultura)
Zbigniew Majchrowski (Uniwersytet Gdański)
Witold Mrozek („Gazeta Wyborcza”)
Jacek Sieradzki („Dialog”)
Przemysław Skrzydelski („Sieci Prawdy”, „Do Rzeczy”)
Jacek Wakar (Polskie Radio)
Kalina Zalewska („Teatr”)

 

Najlepsze przedstawienie


MICHAŁ CENTKOWSKI Rasputin Jolanty Janiczak w reż. Wiktora Rubina z T. im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

JACEK CIEŚLAK Było co najmniej kilka, których nie można przegapić. Najbardziej kompletne to: Ułani Piotra Cieplaka w T. Narodowym, w których Jarosław Marek Rymkiewicz z lat siedemdziesiątych polemizuje ze swoim martyrologicznym wcieleniem, a także Moja walka Michała Borczucha w TR Warszawa. Wujaszek Wania Iwana Wyrypajewa w stołecznym T. Polskim jest podobno komercyjny, ale mnie nie przeszkadza. Mam uwagi do Procesu Krystiana Lupy w Nowym (jednak za długi), ale całość poraża prześwietleniem powracającego po latach „systemu”, który znowu niszczy obywateli. Konformista 2029 Bartosza Szydłowskiego w Łaźni Nowej przekonuje, że nie ma się co bać. Uwagi mam też do Wyjeżdżamy Krzysztofa Warlikowskiego w Nowym, ale jego mądry sceptycyzm i ironia wobec ludzi i świata godne są jeszcze większej uwagi. Wielki Fryderyk Jana Klaty w Polskim w Poznaniu.

TOMASZ DOMAGAŁA W związku z tym, że właściwie w każdej kategorii rzemiosła teatralnego najlepszym spektaklem sezonu był Proces w reż. Krystiana Lupy, potraktuję go jako dzieło nadrzędne. Pozwolę sobie zatem wskazać regulaminowe podmioty w każdej kategorii (oprócz aktorskich), nie wliczając w ich poczet wybitnego spektaklu Lupy, uznając go za spektakl mistrzowski. Poza tym: Pod presją, reż. Maja Kleczewska, T. Śląski w Katowicach; Ślub, reż. Eimuntas Nekrošius, T. Narodowy w Warszawie; Moja walka, reż. Michał Borczuch, TR Warszawa.


ŁUKASZ DREWNIAK Proces, reż. Krystian Lupa, Nowy Teatr/TR Warszawa/T. Powszechny/T. Studio; Zapiski z wygnania, reż. Magda Umer, T. Polonia w Warszawie; Pod presją, reż. Maja Kleczewska, T. Śląski w Katowicach.


SZYMON KAZIMIERCZAK Ślub w reż. Eimuntasa Nekrošiusa w T. Narodowym.


JACEK KOPCIŃSKI Ułani Jarosława Marka Rymkiewicza w reż. Piotra Cieplaka w T. Narodowym.


JOLANTA KOWALSKA Adolf Nowaczyński, Wielki Fryderyk, reż. Jan Klata, T. Polski w Poznaniu; William Szekspir, Makbet, reż. Agata Duda-Gracz, T. Capitol we Wrocławiu.


WIESŁAW KOWALSKI Ślub Witolda Gombrowicza w reż. Eimuntasa Nekrošiusa, T. Narodowy; Elementarz Barbary Klickiej w reż. Piotra Cieplaka, T. Narodowy; Ułani Jarosława Marka Rymkiewicza w reż. Piotra Cieplaka, T. Narodowy; Zapiski z wygnania Sabiny Baral w reż. Magdy Umer, T. Polonia.


ANETA KYZIOŁ Proces, reż. Krystian Lupa, T. Polski w Podziemiu i warszawskie sceny: Nowy Teatr, T. Powszechny, Studio Teatrgaleria i TR Warszawa; Zapiski z wygnania, reż. Magda Umer, T. Polonia w Warszawie; Mefisto, reż. Agnieszka Błońska, T. Powszechny w Warszawie.
WOJCIECH MAJCHEREK Pod presją wg Cassavetesa w reż. Mai Kleczewskiej w T. Śląskim w Katowicach, Ułani w reż. Piotra Cieplaka w T. Narodowym.


ZBIGNIEW MAJCHROWSKI Mój stosunek do rankingów jest sceptyczny – traktuję je jedynie jako wymianę informacji, a nie budowanie hierarchii. Toteż nie odważę się wybrać najlepszego przedstawienia ze szczupłej puli obejrzanych premier, przyznam jednak, że najbardziej zaintrygowały mnie poszukiwania Michała Borczucha – Moja walka w TR Warszawa oraz Żaby w T. Studio. To spektakle chwilami irytujące, ale zawsze nieprzewidywalne, nieoczywiste, unikające sprawdzonych form, jak najdalsze od rutyny.


WITOLD MROZEK Genialna przyjaciółka wg Eleny Ferrante, reż. Weronika Szczawińska, Wrocławski T. Współczesny; Kibice, reż. Michał Buszewicz, T. Żydowski w Warszawie.


JACEK SIERADZKI Elementarz Barbary Klickiej w reż. Piotra Cieplaka, Narodowy, Warszawa; Pod presją w reż. Mai Kleczewskiej, Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego, Katowice; Murzyni we FlorencjiVedrany Rudan w reż. Iwony Kempy, Nowy, Kraków.


PRZEMYSŁAW SKRZYDELSKI Pod presją na podstawie filmu Johna Cassavetesa, spektakl w reż. Mai Kleczewskiej w T. Śląskim w Katowicach.


JACEK WAKAR Pod presją wg scenariusza Łukasza Chotkowskiego i Mai Kleczewskiej, reż. Maja Kleczewska, T. Śląski w Katowicach; Wyjeżdżamy Hanocha Levina, reż. Krzysztof Warlikowski, Nowy Teatr w Warszawie; Ułani Jarosława Marka Rymkiewicza, reż. Piotr Cieplak, T. Narodowy.


KALINA ZALEWSKA Pod presją Łukasza Chotkowskiego i Mai Kleczewskiej inspirowane scenariuszem Johna Cassavetesa Kobieta pod presją, reż. Maja Kleczewska, T. Śląski w Katowicach.

 

Najlepszy teatr


CENTKOWSKI T. Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, T. im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.


CIEŚLAK Nowy Teatr w Warszawie.


DOMAGAŁA Trudno mi wybrać teatr najlepszy, wymienię więc te teatry, w których zmiany na lepsze są najbardziej widoczne. Jest duża szansa, że w przyszłym sezonie będą to teatry najlepsze. T. Ludowy w Krakowie, T. Polski w Warszawie, T. im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, T. im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.


DREWNIAK T. Polski w Warszawie (za Wujaszka Wanię, Króla, W oczach Zachodu).


KAZIMIERCZAK –


KOPCIŃSKI T. Narodowy, Opolski T. Lalki i Aktora.


KOWALSKA 


KOWALSKI T. Narodowy.


KYZIOŁ T. Powszechny w Warszawie; Nowy Teatr w Warszawie; Komuna//Warszawa.


MAJCHEREK 


MAJCHROWSKI Trudno powiedzieć, bo jakie przyjąć kryterium: szturmowania teatralnych festiwali czy „pracy u podstaw” z możliwie szeroką widownią? Programowej wyrazistości repertuaru czy wielostylowych umiejętności zespołu artystycznego? Mistrzowskich realizacji czy odwagi ryzykownych eksperymentów?


MROZEK T. Powszechny w Warszawie.


SIERADZKI Po parę mocnych punktów w sezonie miały teatry Narodowy i Polski w Warszawie, T. im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Opolski T. Lalki i Aktora.


SKRZYDELSKI T. Narodowy (choć również z braku konkurencji).


WAKAR Nie wiem, czy już najlepszy, ale świetny sezon z Wujaszkiem Wanią Iwana Wyrypajewa, Kilkoma obcymi słowami po polsku Anny Smolar oraz Królem Moniki Strzępki miał T. Polski w Warszawie.


ZALEWSKA T. Polski w Warszawie, T. Śląski w Katowicach i T. Ludowy w Krakowie.

 

Najlepsza nowa polska sztuka
(ogłoszona drukiem lub wystawiona)


CENTKOWSKI Rasputin Jolanty Janiczak; Sienkiewicz Superstar i Stańczyk. Musical Jana Czaplińskiego.


CIEŚLAK Ciemności Pawła Demirskiego.
 

 DOMAGAŁA W ogień! Mateusza Pakuły; Bzik. Ostatnia minuta Jana Czaplińskiego; Wierna watahaPawła Wolaka i Katarzyny Dworak.
 

 DREWNIAK Tadeusz Słobodzianek, Historia Jakuba (druk); Przemysław Pilarski, Wracaj (Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna); Paweł Demirski, K. (wystawiona).


KAZIMIERCZAK Ciemności Pawła Demirskiego.


KOPCIŃSKI Marszałek Wojciecha Tomczyka.


KOWALSKA Paweł Demirski, Ciemności; Pilgrim/Majewski, Maria Antonina. Ślad Królowej; Barbara Klicka, Elementarz.


KOWALSKI Wracaj Przemysława Pilarskiego.


KYZIOŁ Scenariusz spektaklu Solidarność. Nowy projekt, Biennale Warszawa; scenariusz spektaklu Hannah Arendt: Ucieczka, reż. Grzegorz Laszuk, Komuna//Warszawa.


MAJCHEREK 


MAJCHROWSKI Puppenhaus. Kuracja Magdy Fertacz w TR Warszawa.


MROZEK Zuzanna Bojda, Ciało Bambina, sztuka wystawiona w T. Polskim w Bielsku-Białej (reż. Agata Puszcz).


SIERADZKI Elementarz Barbary Klickiej.


SKRZYDELSKI Kilka obcych słów po polsku Michała Buszewicza.


WAKAR Z ogromnym zainteresowaniem czytam kolejne sztuki Magdaleny Drab.


ZALEWSKA Marszałek Wojciecha Tomczyka w reż. Krzysztofa Langa, Teatr Telewizji; Porwać się na życie Roberta Urbańskiego w reż. Michała Szcześniaka, cykl „Teatroteka”.

 

Najlepsza nowa sztuka obcojęzyczna
(ogłoszona drukiem lub wystawiona)


CENTKOWSKI 


CIEŚLAK Pijani Iwana Wyrypajewa.


DOMAGAŁA Pijani Iwana Wyrypajewa.


DREWNIAK David Greig, Wydarzenia, „Dialog” nr 10/2017.


KAZIMIERCZAK 


KOPCIŃSKI Pijani Iwana Wyrypajewa w reż. Wojciecha Urbańskiego w T. Dramatycznym w Warszawie.


KOWALSKA 
Davide Carnevali, Wariacje wokół modelu Kraepelina, tłum. Iwona Nowacka.


KOWALSKI Pijani Iwana Wyrypajewa w reż. Wojciecha Urbańskiego, T. Dramatyczny w Warszawie; Bella Figura Yasminy Rezy w reż. Grzegorza Wiśniewskiego, T. Wybrzeże w Gdańsku.


KYZIOŁ Strach zżerać duszę Rainera Wernera Fassbindera, reż. Agnieszka Jakimiak, T. Powszechny w Warszawie.


MAJCHEREK Pijani Iwana Wyrypajewa.


MAJCHROWSKI 


MROZEK 


SIERADZKI Masara Mariusa Ivaškevičiusa w przekładzie Agnieszki Lubomiry Piotrowskiej, niezależnie od tego, co nawywijali z tym tekstem w Starym Teatrze.


SKRZYDELSKI Bez wyróżnień.


WAKAR Z miłości Petera Turriniego, T. im. Stefana Jaracza w Łodzi.


ZALEWSKA Pijani Iwana Wyrypajewa w reż. Wojciecha Urbańskiego, T. Dramatyczny w Warszawie; Nikt wg Chefeca Hanocha Levina w reż. Artura Tyszkiewicza, T. Narodowy (polska prapremiera).

 

Najlepsza reżyseria


CENTKOWSKI Maja Kleczewska, Pod presją, T. Śląski w Katowicach i Golem, T. Żydowski w Warszawie; Wiktor Rubin, Rasputin, T. im. Stefana Żeromskiego w Kielcach; Ewelina Marciniak, Stańczyk. Musical, T. Rozrywki w Chorzowie i Odys, T. Polski w Poznaniu.


CIEŚLAK Piotr Cieplak Ułani i Michał Borczuch Moja walka.


DOMAGAŁA Maja Kleczewska, Pod presją, T. Śląski w Katowicach; Michał Borczuch, Moja walka, TR Warszawa i Żaby, T. Studio w Warszawie; Iwan Wyrypajew, Wujaszek Wania, T. Polski w Warszawie.


DREWNIAK Krystian Lupa za Proces; Iwan Wyrypajew za Wujaszka Wanię; Krzysztof Warlikowski za Wyjeżdżamy.


KAZIMIERCZAK Piotr Cieplak za Ułanów Jarosława Marka Rymkiewicza w T. Narodowym.


KOPCIŃSKI Piotr Cieplak – Ułani Rymkiewicza w T. Narodowym; Maja Kleczewska – Pod presją w T. Śląskim w Katowicach.


KOWALSKA Antoni Czechow, Trzy siostry, reż. Jędrzej Piaskowski, T. im. Juliusza Osterwy w Lublinie.


KOWALSKI Piotr Cieplak, Elementarz Barbary Klickiej, T. Narodowy i Ułani Jarosława Marka Rymkiewicza, T. Narodowy; Grzegorz Wiśniewski, Bella Figura Yasminy Rezy, T. Wybrzeże w Gdańsku; Eimuntas Nekrošius, Ślub Witolda Gombrowicza, T. Narodowy.


KYZIOŁ Cezary idzie na wojnę, reż. Cezary Tomaszewski, Komuna//Warszawa; Moja walka, reż. Michał Borczuch, TR Warszawa; Trzy siostry, reż. Jędrzej Piaskowski, T. im. Juliusza Osterwy w Lublinie.


MAJCHEREK Maja Kleczewska – Pod presją w T. Śląskim w Katowicach; Piotr Cieplak – Ułani Rymkiewicza w T. Narodowym; Iwan Wyrypajew – Wujaszek Wania w T. Polskim w Warszawie.

 

MAJCHROWSKI Śmierć białej pończochy Mariana Pankowskiego w reż. Adama Orzechowskiego (T. Wybrzeże), Puppenhaus. Kuracja Magdy Fertacz w reż. Jędrzeja Piaskowskiego (TR Warszawa).


MROZEK 2118. Karasińska w reż. Anny Karasińskiej, Nowy Teatr w Warszawie; Ułani Jarosława Marka Rymkiewicza w reż. Piotra Cieplaka, T. Narodowy.


SIERADZKI Z seniorów świetny sezon Piotra Cieplaka (Elementarz Ułani w Narodowym); z juniorów obiecujący Jędrzeja Piaskowskiego (Puppenhaus. Kuracja w TR Warszawa, Trzy siostry w T. im. Juliusza Osterwy w Lublinie, ale już nie Wiera Gran w Żydowskim).


SKRZYDELSKI Maja Kleczewska, Pod presją, T. Śląski w Katowicach; Krzysztof Warlikowski, Wyjeżdżamy wg Pakujemy manatki i innych dramatów Hanocha Levina, Nowy Teatr w Warszawie.


WAKAR Maja Kleczewska, Krzysztof Warlikowski, Piotr Cieplak (patrz pierwsza kategoria).


ZALEWSKA Maja Kleczewska, Pod presją wg scenariusza Johna Cassavetesa, T. Śląski w Katowicach; Wojciech Urbański, Pijani Iwana Wyrypajewa, T. Dramatyczny w Warszawie; Artur Tyszkiewicz, Nikt wg Chefeca Hanocha Levina, T. Narodowy; Adam Orzechowski, Śmierć białej pończochy Mariana Pankowskiego, T. Wybrzeże.

 

Najlepsza rola kobieca


CENTKOWSKI Sandra Korzeniak jako Mabel w spektaklu Pod presją Mai Kleczewskiej!


CIEŚLAK Dominika Kluźniak i Anna Seniuk w Ułanach oraz Justyna Wasilewska w Mojej walce.


DOMAGAŁA Sandra Korzeniak, Pod presją, T. Śląski w Katowicach; Krystyna Janda, Zapiski z wygnania, T. Polonia w Warszawie; Małgorzata Kochan, Hańba, T. Ludowy w Krakowie; Elżbieta Karkoszka, Anna Tomaszewska, Martyna Krzysztofik, Murzyni we Florencji, T. Nowy Proxima w Krakowie.


DREWNIAK Sandra Korzeniak – Mabel, Pod presją, reż. Maja Kleczewska; Danuta Stenka – Matka/Mańka w Ślubie Nekrošiusa; Elżbieta Karkoszka – Babka, Anna Tomaszewska – Matka (ex aequo), Murzyni we Florencji Iwony Kempy.


KAZIMIERCZAK Dominika Kluźniak jako Zosia w Ułanach w reż. Piotra Cieplaka, T. Narodowy; Agata Kulesza jako Cleo w Nad Czarnym Jeziorem w reż. Iwony Kempy, T. Ateneum w Warszawie.


KOPCIŃSKI Danuta Stenka jako Matka i Mańka w Ślubie w reż. Eimuntasa Nekrošiusa w T. Narodowym; Anna Seniuk jako Selma Lagerlöf w Twórcach obrazów, reż. Artur Urbański, T. Narodowy.


KOWALSKA Dominika Kluźniak (Zosia), J.M. Rymkiewicz, Ułani, reż. Piotr Cieplak, T. Narodowy; Anna Seniuk (Selma Lagerlöf), Per Olov Enquist, Twórcy obrazów, reż. Artur Urbański, T. Narodowy.


KOWALSKI Roma Gąsiorowska jako Maja w Ościach Ignacego Karpowicza w reż. Pawła Miśkiewicza, T. Soho w Warszawie; Elżbieta Karkoszka w Murzynach we Florencji Vedrany Rudan w reż. Iwony Kempy, T. Nowy Proxima w Krakowie; Krystyna Janda w Zapiskach z wygnania Sabiny Baral w reż. Magdy Umer, T. Polonia i w Pomocy domowej Marca Camolettiego w swojej reż. (Och-Teatr); Ewa Audykowska-Wiśniewska jako Elfriede Weber, Z miłości w reż. Waldemara Zawodzińskiego, T. im. Stefana Jaracza w Łodzi.

KYZIOŁ Krystyna Janda w Zapiskach z wygnania, reż. Magda Umer, T. Polonia w Warszawie; Aktorki/Zakonnice (Cecylia Caban, Natalia Czekała, Karolina Kuklińska, Joanna Sokołowska, Małgorzata Mikołajczak) ze spektaklu Zakonnice odchodzą po cichu, reż. Daria Kopiec, T. im. Jana Kochanowskiego w Opolu; Alona Szostak w Stańczyku. Musicalu, reż. Ewelina Marciniak, T. Rozrywki w Chorzowie.


MAJCHEREK Krystyna Janda w Zapiskach z wygnania w T. Polonia w Warszawie; Dominika Kluźniak (Zosia) w Ułanach w T. Narodowym.


MAJCHROWSKI Krystyna Janda w Zapiskach z wygnania (T. Polonia), Justyna Wasilewska w Puppenhaus. Kuracji (TR Warszawa).


MROZEK Anna Kieca jako Elena Greco, Genialna przyjaciółka, Wrocławski T. Współczesny; Ewelina Pankowska jako Sonia, Wujaszek Wania, T. Polski w Warszawie.


SIERADZKI Krystyna Janda w Zapiskach z wygnania Sabiny Baral, Polonia, Warszawa; Sandra Korzeniak, Pod presją, Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego, Katowice.


SKRZYDELSKI Sandra Korzeniak jako Mabel, Pod presją; Agata Bykowska jako Andrea, Bella Figura w reż. Grzegorza Wiśniewskiego, T. Wybrzeże w Gdańsku; Danuta Stenka jako Matka/Mania, Ślub w reż. Eimuntasa Nekrošiusa, T. Narodowy.


WAKAR Krystyna Janda w Zapiskach z wygnania, T. Polonia w Warszawie.


ZALEWSKA Anna Seniuk jako Selma Lagerlöf, Twórcy obrazów Pera Olova Enquista, reż. Artur Urbański i jako Ciotunia, Ułani J.M. Rymkiewicza, reż. Piotr Cieplak, T. Narodowy (mistrzostwo). Sandra Korzeniak jako Mabel, Pod presją, reż. Maja Kleczewska, T. Śląski w Katowicach.

 

Najlepsza rola męska


CENTKOWSKI Filip Perkowski jako Henryk Sienkiewicz, Sienkiewicz Superstar, T. Dramatyczny w Wałbrzychu; Grzegorz Dowgiałło jako Telemach, Odys i jako Stańczyk, Stańczyk. Musical, oba spektakle w reż. Eweliny Marciniak.


CIEŚLAK Andrzej Kłak w Procesie.


DOMAGAŁA Szymon Czacki, Konformista 2029, Łaźnia Nowa w Krakowie; Mateusz Rusin, Ślub, T. Narodowy; Zygmunt Malanowicz, Wyjeżdżamy, Nowy Teatr w Warszawie; Andrzej Kłak, Proces Krystiana Lupy.


DREWNIAK Borys Szyc – Szarikow w Psim sercu Macieja Englerta; Andrzej Kłak – Franz K. w Procesie Krystiana Lupy; Jerzy Radziwiłowicz – Ojciec w Ślubie Eimuntasa Nekrošiusa.


KAZIMIERCZAK Grzegorz Małecki jako Pijak w Ślubie w reż. Eimuntasa Nekrošiusa, T. Narodowy.


KOPCIŃSKI Andrzej Kłak jako Józef K. w Procesie Krystiana Lupy w Nowym Teatrze w Warszawie; Oskar Hamerski jako Danton w Śmierci Dantona w reż. Barbary Wysockiej w T. Narodowym; Krzysztof Dracz jako Gonzalo w Trans-Atlantyku, reż. Artur Tyszkiewicz, T. Ateneum w Warszawie.


KOWALSKA Jan Peszek (Fryderyk II), Adolf Nowaczyński, Wielki Fryderyk, reż. Jan Klata, T. Polski w Poznaniu; Andrzej Kłak (Józef K.), Franz Kafka, Proces, reż. Krystian Lupa, Nowy Teatr w Warszawie; Krzysztof Dracz (Gonzalo), Witold Gombrowicz, Trans-Atlantyk, reż. Artur Tyszkiewicz, T. Ateneum w Warszawie.


KOWALSKI Krzysztof Wakuliński jako profesor Preobrażeński w Psim sercu Michaiła Bułhakowa w reż. Macieja Englerta, T. Współczesny w Warszawie; Mateusz Rusin jako Henryk w Ślubie Witolda Gombrowicza w reż. Eimuntasa Nekrošiusa, T. Narodowy; Andrzej Kłak jako Franz K. w Procesie w reż. Krystiana Lupy, Nowy Teatr w Warszawie.


KYZIOŁ Oskar Hamerski w Śmierci Dantona, reż. Barbara Wysocka, T. Narodowy; Jacek Labijak w Święcie Winkelrida. Rewii Narodowej, reż. Marcin Liber, T. Wybrzeże w Gdańsku; Jan Sobolewski i Robert Wasiewicz w Żabach, reż. Michał Borczuch, Studio Teatrgaleria w Warszawie; aktorzy spektaklu Cezary idzie na wojnę, mówiący, śpiewający i tańczący: Michał Dembiński, Oskar Malinowski, Bartosz Ostrowski, Łukasz Stawarczyk (oraz Weronika Krówka!).


MAJCHEREK Andrzej Kłak (Franz) w Procesie w Nowym Teatrze w Warszawie.


MAJCHROWSKI Piotr Tomaszuk w Wykładzie (T. Wierszalin w Supraślu), Maciej Stuhr w Wujaszku Wani (T. Polski w Warszawie). Aktorem sezonu – Jan Dravnel (między innymi: [nikomu nie życzę, żeby był mną] Nekroperformans: Robert Walser oraz Moja walka).


MROZEK Dobromir Dymecki z TR Warszawa w 2118. Karasińska w Nowym Teatrze; Andrzej Kłak z T. Powszechnego jako K. w Procesie Krystiana Lupy w Nowym Teatrze w Warszawie. Plus: godny odnotowania cały świetny sezon Jacka Poniedziałka z Nowego Teatru (również gościnnie w poznańskim Polskim).


SIERADZKI Krzysztof Dracz (diametralnie różne role w Trans-Atlantyku, Ateneum, Warszawa i w Królu, Polski, Warszawa); Lech Łotocki wzruszający w Puppenhaus, TR Warszawa; Grzegorz Dowgiałło wulkaniczną energią ratujący marne koncepty w Odysie (Polski, Poznań) i Stańczyku. Musicalu(Rozrywki, Chorzów).


SKRZYDELSKI Michał Kaleta jako biskup Krasicki, Wielki Fryderyk w reż. Jana Klaty, T. Polski w Poznaniu; Maciej Stuhr jako Astrow, Wujaszek Wania w reż. Iwana Wyrypajewa, T. Polski w Warszawie; Krzysztof Wakuliński jako profesor Preobrażeński, Psie serce w reż. Macieja Englerta, T. Współczesny w Warszawie; Andrzej Chyra jako Alberto Pinkus, Wyjeżdżamy; Andrzej Wichrowski jako Sims/Papa, Otchłań w reż. Mariusza Grzegorzka w T. im. Stefana Jaracza w Łodzi.


WAKAR Borys Szyc (Szarikow) w Psim sercu, T. Współczesny w Warszawie; Rafał Cieluch (Wierchowieński) oraz Paweł Palcat (Kiryłow) w Biesach, T. Modrzejewskiej w Legnicy; Michał Majnicz (Arturo Ui) w Karierze Artura Ui, T. im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.


ZALEWSKA Mariusz Bonaszewski jako Józef Piłsudski, Marszałek Wojciecha Tomczyka w reż. Krzysztofa Langa, Teatr Telewizji (mistrzostwo). Andrzej Kłak jako Józef K., Proces Franza Kafki w reż. Krystiana Lupy; Dariusz Chojnacki jako Wujaszek Wania, Wujaszek Wania Antoniego Czechowa w reż. Iwana Wyrypajewa, T. Polski w Warszawie; Krzysztof Dracz jako Kum Kaplica, Król wg powieści Szczepana Twardocha w adapt. Pawła Demirskiego, reż. Monika Strzępka, T. Polski w Warszawie.

 

Najlepsza rola epizodyczna


CENTKOWSKI Sara Celler-Jezierska jako Babcia, Łauma, czyli czarownica; Małgorzata Gorol jako Golem w Golemie Mai Kleczewskiej; Małgorzata Witkowska jako Pani Szydłowiecka w Stańczyku. Musicalu Eweliny Marciniak.


CIEŚLAK Nie wiem, czy to jeszcze epizod, ale Paweł Tomaszewski w Królu Strzępki i Demirskiego pokazał, że jest znakomitym aktorem transformacyjnym. Brawo!


DOMAGAŁA Jadwiga Jankowska-Cieślak, Wyjeżdżamy, Nowy Teatr w Warszawie; Arkadiusz Janiczek, Mariusz Benoit, Jerzy Radziwiłowicz, Ułani, T. Narodowy w Warszawie; Paweł Palcat, Biesy, T. im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy; Maciej Grubich, Trzy siostry, T. im. Juliusza Osterwy w Lublinie.


DREWNIAK Jacek Dragun – Tygrys w Księdze dżungli Krzysztofa Roszkowskiego; Marcin Sianko – Ernesto Roma w Karierze Artura Ui Remigiusza Brzyka; Paweł Palcat – Kiryłow w Biesach Jacka Głomba ex aequo Paweł Tomaszewski – role w Królu Moniki Strzępki.

 

KAZIMIERCZAK Anna Smołowik w wielokrotnych rolach w Kysiu w reż. Igora Gorzkowskiego, T. Soho w Warszawie; Joanna Drozda jako Duch Unii Wolności w K. w reż. Moniki Strzępki, T. Polski w Poznaniu; Matylda Damięcka w wielokrotnych rolach w Fabularnym przewodniku po spędzaniu wolnego popołudnia, w reż. Michała Sufina, Klub Komediowy w Warszawie.

 

KOPCIŃSKI Halina Rasiakówna w Mojej walce w reż. Michała Borczucha, TR Warszawa.

 

KOWALSKA Na swój użytek zmodyfikowałabym nazwę tej kategorii – wymienione przeze mnie role rozsądniej będzie uznać za „niepierwszoplanowe”, nie zaś „epizodyczne”. Halina Rasiakówna (Ciotka), Franz Kafka, Proces, reż. Krystian Lupa, Nowy Teatr w Warszawie; Sara Celler-Jezierska (Janko Muzykant), Jan Czapliński, Sienkiewicz Superstar, reż. Aneta Groszyńska, T. Dramatyczny w Wałbrzychu; Krzysztof Gosztyła (Tomasz), Witold Gombrowicz, Trans-Atlantyk, reż. Artur Tyszkiewicz, T. Ateneum w Warszawie.


KOWALSKI Martyna Byczkowska jako Rosa w Pijanych Iwana Wyrypajewa w reż. Wojciecha Urbańskiego, T. Dramatyczny w Warszawie; Karol Dziuba jako Władzio w Ślubie Gombrowicza w reż. Eimuntasa Nekrošiusa, T. Narodowy; Piotr Polak w Wyjeżdżamy Hanocha Levina w reż. Krzysztofa Warlikowskiego, Nowy Teatr w Warszawie.


KYZIOŁ Anna Kłos-Kleszczewska w Ciemnościach, reż. Paweł Demirski, T. IMKA w Warszawie i T. im. Stefana Żeromskiego w Kielcach; Magdalena Cielecka w Uczcie, reż. Krzysztof Garbaczewski, Nowy Teatr w Warszawie i w 2118, reż. Anna Karasińska, Nowy Teatr w Warszawie; Michał Kaleta w Wielkim Fryderyku, reż. Jan Klata, T. Polski w Poznaniu.


MAJCHEREK Jadwiga Jankowska-Cieślak (Boba) w Wyjeżdżamy w Nowym Teatrze w Warszawie.


MAJCHROWSKI Dawid Żłobiński w 1946 w reż. Remigiusza Brzyka (T. im. Stefana Żeromskiego w Kielcach).


MROZEK Michael Gieleta jako dyrektor artystyczny Narodowego Starego Teatru w Krakowie – rola tragikomiczna.


SIERADZKI Krzysztof Globisz recytujący po słówkach przy dyskretnych akordach fortepianu Dziwny jest ten świat na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej; Nina Skołuba-Uryga we fragmentach Śmierci Ofelii w Hindełesiostrze Sztukmistrza, T. im. Juliusza Osterwy, Lublin; duet Marcin Przybylski – Robert Jarociński, groteskowi dworacy w Ślubie, Narodowy, Warszawa.

 

SKRZYDELSKI Magdalena Cielecka zarówno jako Diotyma, Uczta wg Platona w reż. Krzysztofa Garbaczewskiego, jak i Angela, Wyjeżdżamy w reż. Krzysztofa Warlikowskiego, Nowy Teatr w Warszawie.


WAKAR Jadwiga Jankowska-Cieślak (Boba) w Wyjeżdżamy.


ZALEWSKA Zygmunt Malanowicz jako gen. Henryk Minkiewicz, Inspekcja Grzegorza i Jacka Królikiewiczów, reż. Jacek Raginis-Królikiewicz, Teatr Telewizji i jako Roman, Cicha noc Amanity Muskarii, reż. Paweł Paszta, cykl „Teatroteka”; Paweł Tomaszewski w kilku wcieleniach, Król wg powieści Szczepana Twardocha w adapt. Pawła Demirskiego, reż. Monika Strzępka, T. Polski w Warszawie; Jakub Mróz jako Krzyżak i Pątnik, Śmierć białej pończochy Mariana Pankowskiego, reż. Adam Orzechowski, T. Wybrzeże w Gdańsku.

 

Najlepsza adaptacja teatralna (opracowanie tekstu)


CENTKOWSKI Maciej Podstawny, Łukasz Zaleski i Magdalena Miklasz, Łauma, czyli czarownica, T. Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu.


CIEŚLAK Król Twardocha w ujęciu Pawła Demirskiego w T. Polskim w Warszawie.


DOMAGAŁA Hubert Sulima, Jędrzej Piaskowski, Trzy siostry, T. im. Juliusza Osterwy w Lublinie; Tomasz Śpiewak, Moja walka, TR Warszawa; Marcin Wierzchowski, Hańba, T. Ludowy w Krakowie; Magda Umer, Krystyna Janda, Zapiski z wygnania, T. Polonia w Warszawie.


DREWNIAK Magda Umer/Krystyna Janda, Zapiski z wygnania, T. Polonia; Krzysztof Roszkowski, Księga dżungli, T. Andersena w Lublinie; Janusz Opryński, Idiota, T. Polski w Bielsku-Białej.


KAZIMIERCZAK Igor Gorzkowski, Kyś Tatiany Tołstoj, T. Soho w Warszawie.


KOPCIŃSKI Krystian Lupa – Proces wg Kafki w Nowym Teatrze w Warszawie; Tomasz Śpiewak – Moja walka, TR Warszawa.


KOWALSKA Tomasz Śpiewak, Moja walka wg cyklu powieściowego Karla Knausgårda, reż. Michał Borczuch, TR Warszawa.


KOWALSKI Tomasz Śpiewak, 1946 w reż. Remigiusz Brzyka, T. im. Stefana Żeromskiego w Kielcach; Radosław Paczocha, Śmierć białej pończochy w reż. Adama Orzechowskiego, T. Wybrzeże w Gdańsku; Iwona Kempa, Murzyni we Florencji Vedrany Rudan, T. Nowy Proxima w Krakowie.


KYZIOŁ Król Szczepana Twardocha w opracowaniu Pawła Demirskiego, reż. Monika Strzępka, T. Polski w Warszawie; Zapiski z wygnania Sabiny Baral w adapt. Magdy Umer i Krystyny Jandy, reż. Magda Umer, T. Polonia w Warszawie; Genialna przyjaciółka Eleny Ferrante, adapt. Weronika Szczawińska i Piotr Wawer jr, reż. Weronika Szczawińska, Wrocławski T. Współczesny.

 

MAJCHEREK Krystian Lupa – Proces wg Kafki w Nowym Teatrze w Warszawie, Paweł Demirski – Król wg Twardocha w T. Polskim w Warszawie.


MAJCHROWSKI Żaby Michała Borczucha i Tomasza Śpiewaka w T. Studio.


MROZEK Weronika Szczawińska i Piotr Wawer jr, Genialna przyjaciółka Eleny Ferrante we Wrocławskim T. Współczesnym.

 

SIERADZKI Paweł Demirski w Królu Szczepana Twardocha; Iwona Kempa w Murzynach we Florencji Vedrany Rudan: piękne transpozycje na teatr bez utraty walorów literatury.

 

SKRZYDELSKI Wyjeżdżamy.


WAKAR Mateusz Pakuła – Konformista 2029, Łaźnia Nowa w Krakowie (choć to właściwie nie adaptacja, a twórcze przepisanie powieści Alberta Moravii); Robert Urbański – Biesy, T. Modrzejewskiej w Legnicy.


ZALEWSKA Paweł Demirski, Król Szczepana Twardocha, T. Polski w Warszawie; Iwona Kempa, Murzyni we Florencji Vedrany Rudan, T. Nowy Proxima w Krakowie; Wesele. Wyspiański – Malczewski – Konieczny w adapt. i reż. Włodzimierza Staniewskiego, Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice i Teatr Telewizji.

 

Najlepsza scenografia


CENTKOWSKI Mirek Kaczmarek, Rasputin, T. im. Stefana Żeromskiego w Kielcach; Lizzie ClachanPeleas i Melizanda, Teatr Wielki – Opera Narodowa w Warszawie.


CIEŚLAK Ułani – Andrzej Witkowski, T. Narodowy; Wujaszek Wania – Anna Met, T. Polski w Warszawie.

 

DOMAGAŁA Małgorzata Szydłowska, Konformista 2029, T. Łaźnia Nowa w Krakowie; Agata Duda-Gracz, Makbet, T. Capitol we Wrocławiu; Mirek Kaczmarek, Rabacja, T. im. Juliusza Słowackiego w Krakowie; Barbara Ferlak, Hańba, T. Ludowy w Krakowie.

 

DREWNIAK Marcel Sławiński/Katarzyna Sobańska (MIKSS) – Pod presją, reż. Maja Kleczewska, T. Śląski w Katowicach; Małgorzata Szydłowska – Konformista 2029, reż. Bartosz Szydłowski, T. Łaźnia Nowa; Agata Duda-Gracz – Makbet, T. Capitol we Wrocławiu.

 

KAZIMIERCZAK Arek Ślesiński jako autor scenografii, do spółki z Jakubem Lechem, autorem światła i projekcji – obaj za spektakl Ciemności w reż. Moniki Strzępki, T. im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

 

KOPCIŃSKI Barbara Hanicka – Śmierć Dantona, reż. Barbara Wysocka, T. Narodowy; Wojciech Faruga – Spowiedź motyla, T. Ateneum w Warszawie.

 

KOWALSKA Barbara Hanicka, Śmierć Dantona Georga Büchnera, reż. Barbara Wysocka, T. Narodowy; Aleksandra Wasilkowska, Uczta Platona, reż. Krzysztof Garbaczewski, Nowy Teatr w Warszawie.

 

KOWALSKI Mirek Kaczmarek, Bella Figura Yasminy Rezy w reż. Grzegorza Wiśniewskiego, T. Wybrzeże w Gdańsku; Magdalena Gajewska, Śmierć białej pończochy Mariana Pankowskiego w reż. Adama Orzechowskiego, T. Wybrzeże w Gdańsku i Krawiec Niteczka w reż. Jarosława Kiliana, T. Lalka w Warszawie; Andrzej Witkowski, Elementarz Ułani w reż. Piotra Cieplaka; Damian Styrna, Wiedźmin w reż. Wojciecha Kościelniaka, T. Muzyczny w Gdyni.

 

KYZIOŁ Zachęta, jej schody, sale oraz ściany jako ekrany projekcyjne w Proszę bardzo, reż. Wiktor Rubin, T. Żydowski i Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie, scenogr. Przemysław Czepurko, Wiktor Rubin, światło i wideo Marek Kozakiewicz. Muzeum Wszech-Ułaństwa Polskiego w Ułanach, reż. Piotr Cieplak, T. Narodowy, scenogr. Andrzej Witkowski. A najbardziej – genialny pomysł Mártona Ágha w Imitation of Life, reż. Kornél Mundruczó, spektaklu pokazywanym w listopadzie w TR Warszawa (studio ATM): obrotówka w pionie, mieszkanie wywracające się do góry nogami, z całym dobytkiem/życiem wysypującym się z szaf; przerażające, poruszające, hipnotyzujące.

 

MAJCHEREK Marcel Sławiński, Katarzyna Sobańska – Pod presją w T. Śląskim w Katowicach; Andrzej Witkowski – Ułani w T. Narodowym.

 

MAJCHROWSKI Katarzyna Borkowska – Bzik. Ostatnia minuta (T. Współczesny w Szczecinie).

 

MROZEK Anna-Maria Karczmarska, Król w reż. Moniki Strzępki, T. Polski w Warszawie; Anna Met, Wujaszek Wania, T. Polski w Warszawie.

 

SIERADZKI Agnieszka Wielewska, Nie wierzę w śmierć według tekstu Wacława Oszajcy, Miniatura, Gdańsk.

 

SKRZYDELSKI Marcel Sławiński i Katarzyna Sobańska, Pod presją.

 

WAKAR Małgorzata Szydłowska – Konformista 2029, T. Łaźnia Nowa w Krakowie.

 

ZALEWSKA Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński, Pod presją w reż. Mai Kleczewskiej, T. Śląski w Katowicach; Anna Tomczyńska, Pijani Iwana Wyrypajewa w reż. Wojciecha Urbańskiego, T. Dramatyczny w Warszawie; Mirek Kaczmarek, Bella Figura Yasminy Rezy w reż. Grzegorza Wiśniewskiego, T. Wybrzeże w Gdańsku; Anna Karczmarska, Król w reż. Moniki Strzępki, T. Polski w Warszawie.

 

Najlepsza choreografia i/lub spektakl taneczny


CENTKOWSKI Kaya Kołodziejczyk, Golem, T. Żydowski w Warszawie.


CIEŚLAK 


DOMAGAŁA Spektakle nicht shlafen i En avant, marche! Alaina Platela na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Dialog” we Wrocławiu.

 

DREWNIAK Ewelina Porczyk za myślenie formatem w Chicago w Krakowskim T. Variété; Tomasz Wesołowski za ruch sceniczny w Makbecie Agaty Dudy-Gracz; Jakub Lewandowski za ruch sceniczny w Królu Moniki Strzępki.

 

KAZIMIERCZAK Choreografia Maćko Prusaka w Weselu w reż. Jana Klaty, Narodowy Stary Teatr w Krakowie. Przedstawienie co prawda z samego końca zeszłego sezonu, ale pokazywane w tym roku na WST. Spektakl taneczny: You are safe w choreografii Agaty Siniarskiej, Ani Nowak i Katarzyny Wolińskiej, Nowy Teatr w Warszawie/Art Stations Foundation.

 

KOPCIŃSKI Paweł Sakowicz – Kilka obcych słów po polsku w T. Polskim w Warszawie.

 

KOWALSKA Jakub Truszkowski, Dzisiaj, wszystko, T. Dada von Bzdülöw.


KOWALSKI Jarosław Staniek, Czarownice z Eastwick w reż. Jacka Mikołajczyka, T. Syrena w Warszawie; Leszek Bzdyl (ruch sceniczny), Elementarz w reż. Piotra Cieplaka, T. Narodowy; Agnieszka Brańska, Once w reż. Wojciecha Kępczyńskiego, T. Muzyczny Roma; John Neumeier, Dama kameliowa, Teatr Wielki – Opera Narodowa.


KYZIOŁ Paweł Sakowicz, Kilka obcych słów po polsku, reż. Anna Smolar, T. Żydowski i T. Polski w Warszawie; Cezary idzie na wojnę, reż. Cezary Tomaszewski, Komuna//Warszawa.


MAJCHEREK 


MAJCHROWSKI We_selle Wojciecha Mochnieja; Melencolia Sopockiego Teatru Tańca; Dziady_kopia.doc Tomasza Bazana.

 

MROZEK Paweł Sakowicz, Kilka obcych słów po polsku, reż. Anna Smolar, T. Polski w Warszawie/T. Żydowski w Warszawie. Spektakl taneczny: Marcin Liber/Iwona Pasińska/Magdalena Koryntczyk, Wesele. Poprawiny, Polski T. Tańca w Poznaniu.

 

SIERADZKI Cezary Tomaszewski, Gdyby Pina nie paliła, to by żyła, Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego, Wałbrzych; Paweł Sakowicz, Kilka obcych słów po polsku, Polski, Warszawa: w obu przypadkach ruch mówi więcej niż słowa.

 

SKRZYDELSKI Maćko Prusak, choreografia Wielkiego Fryderyka.

 

WAKAR Dominika Knapik – Konformista 2029.

 

ZALEWSKA Imitation of Life, reż. Kornél Mundruczó, pokaz w TR Warszawa.

 

Najlepsza muzyka


CENTKOWSKI Wojciech Urbański, Stańczyk. Musical, T. Rozrywki w Chorzowie.


CIEŚLAK 


DOMAGAŁA Bartosz Dziadosz, Żaby, T. Studio w Warszawie i Moja walka, TR Warszawa; Dominik Strycharski, W ogień! Bolesław Śmiały, T. im. Juliusza Słowackiego w Krakowie oraz Konformista 2029, T. Łaźnia Nowa w Krakowie; Maja Kleszcz, Wojciech Krzak, Makbet, T. Capitol we Wrocławiu i Bzik. Ostatnia minuta, T. Współczesny w Szczecinie.

DREWNIAK Dominik Strycharski za Konformistę 2029, reż. Bartosz Szydłowski, T. Łaźnia Nowa; Paweł Passini i Daniel Moński, Zagubiony chłopiec, reż. Paweł Passini, Opolski T. Lalki i Aktora; Łukasz Matuszyk, Lekcja tańca w Zakładzie Weselno-Pogrzebowym pana Bamby, reż. Łukasz Czuj, T. Miejski w Gliwicach i T. Modrzejewskiej w Legnicy.


KAZIMIERCZAK Algirdas Martinaitis w Ślubie w reż. Eimuntasa Nekrošiusa, T. Narodowy; Maja Kleszcz w Makbecie w reż. Agaty Dudy-Gracz, T. Capitol we Wrocławiu; zbiorowa kreacja muzyczna w Ghost Dance, T. Brama w Goleniowie – co prawda z zeszłego sezonu, ale tegoroczny warszawski pokaz zapadł mi mocno w pamięć.

KOPCIŃSKI Algirdas Martinaitis – Ślub w T. Narodowym.


KOWALSKA Maja Kleszcz/Wojciech Krzak, Makbet Williama Szekspira, reż. Agata Duda-Gracz, T. Capitol we Wrocławiu.


KOWALSKI Jean Claude-Acquaviva, Maciej Rychły, Hamlet – komentarz w reż. Grzegorza Brala, T. Pieśń Kozła we Wrocławiu; Marcin Nenko, Śmierć białej pończochy w reż. Adama Orzechowskiego, T. Wybrzeże w Gdańsku; Jakub Gawlik, Paweł Paprocki, Marcin Przybylski, Elementarz w reż. Piotra Cieplaka, T. Narodowy.


KYZIOŁ Opracowanie piosenek (pieśni?) Wiery Gran w spektaklu Wiera Gran, reż. Jędrzej Piaskowski, T. Żydowski w Warszawie.


MAJCHEREK Zygmunt Konieczny – Wesele. Wyspiański – Malczewski – Konieczny w OPT Gardzienice; Natalia Czekała – Zakonnice odchodzą po cichu w T. im. Jana Kochanowskiego w Opolu.


MAJCHROWSKI Maja Kleszcz (Bzik. Ostatnia minuta w T. Współczesnym w Szczecinie, Makbet w T. Capitol we Wrocławiu).


MROZEK Audiosfera Katarzyny Szczerby, Strach w reż. Małgorzaty Wdowik, TR Warszawa.


SIERADZKI Algirdas Martinaitis (Ślub, Narodowy, Warszawa).


SKRZYDELSKI Paweł Mykietyn, Wyjeżdżamy.


WAKAR Dominik Strycharski – W ogień!, T. im. Juliusza Słowackiego w Krakowie i Konformista 2029, T. Łaźnia Nowa w Krakowie.

ZALEWSKA Henryk Mikołaj Górecki, Wielki Fryderyk Adolfa Nowaczyńskiego w reż. Jana Klaty, T. Polski w Poznaniu; Zygmunt Konieczny, Wesele. Wyspiański – Malczewski – Konieczny w reż. Włodzimierza Staniewskiego, Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice i Teatr Telewizji; Karol Nepelski, Beniowski. Ballada bez bohatera wg poematu Juliusza Słowackiego w reż. Małgorzaty Warsickiej, T. Nowy w Poznaniu.

 

Najlepsze przedstawienie dla dzieci/młodzieży


CENTKOWSKI Łauma, czyli czarownica w reż. Magdaleny Miklasz, T. Dramatyczny w Wałbrzychu.


CIEŚLAK Krawiec Niteczka w reż. Jarosława Kiliana w T. Lalka w Warszawie.


DOMAGAŁA Nie za wiele widziałem.


DREWNIAK Burza, reż. Marek Zákostelecký, Wrocławski T. Lalek; Zagubiony chłopiec, reż. Paweł Passini, Opolski T. Lalki i Aktora; Poskromienie złośnicy, reż. Anna Gryszkówna, T. im. Ludwika Solskiego w Tarnowie.


KAZIMIERCZAK Bezkonkurencyjnie – Chłopcy z Placu Broni w reż. Konrada Dworakowskiego w T. Pinokio w Łodzi. Bardzo godne uwagi są też Baron Münchhausen tego reżysera, T. Animacji w Poznaniu, a także Kiedy mój tata zamienił się w krzak w reż. Jakuba Skrzywanka, T. Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu.


KOPCIŃSKI Zagubiony chłopiec Artura Pałygi w reż. Pawła Passiniego, Opolski T. Lalki i Aktora; Łauma, czyli czarownica, reż. Magdalena Miklasz, T. Dramatyczny w Wałbrzychu.


KOWALSKA Artur Pałyga, Zagubiony chłopiec, reż. Paweł Passini, Opolski T. Lalki i Aktora; Łauma, czyli czarownica, reż. Magdalena Miklasz, T. Dramatyczny w Wałbrzychu.


KOWALSKI Król Marionetek w reż. Izadory Weiss, T. Lalka w Warszawie.


KYZIOŁ 


MAJCHEREK 


MAJCHROWSKI Repertuar Opolskiego T. Lalki i Aktora.


MROZEK Cykl „Księga Rodzaju” Michała Zadary w Nowym T. w Warszawie.


SIERADZKI Pamięć Rutki Michała Kmiecika w reż. Justyny Łagowskiej, Dzieci Zagłębia, Będzin; MarvinMarty Guśniowskiej w reż. Pawła Aignera i Zagubiony chłopiec Artura Pałygi w reż. Pawła Passiniego, Opolski T. Lalki i Aktora.


SKRZYDELSKI Zbyt mało widziałem.


WAKAR Zagubiony chłopiec Artura Pałygi, reż. Paweł Passini, Opolski T. Lalki i Aktora.


ZALEWSKA Niewiele widziałam, ale podobały mi się Bajki robotów wg Stanisława Lema, reż. Agnieszka Olsten, scenogr. Olaf Brzeski, Małopolski Ogród Sztuk w Krakowie – grane przez aktorów T. im. Juliusza Słowackiego i Martę Malikowską.

 

Najlepsze przedstawienie teatru lalkowego


CENTKOWSKI Smacznego, proszę Wilka! w reż. Marty Guśniowskiej z T. Lalek Banialuka w Bielsku Białej.


CIEŚLAK Krawiec Niteczka w reż. Jarosława Kiliana w T. Lalka w Warszawie.


DOMAGAŁA Nadrabiałem zaległości z poprzednich sezonów.


DREWNIAK Księga dżungli, reż. Krzysztof Roszkowski.


KAZIMIERCZAK Krawiec Niteczka w reż. Jarosława Kiliana, T. Lalka w Warszawie.


KOPCIŃSKI Krawiec Niteczka wg Makuszyńskiego w T. Lalka w Warszawie.


KOWALSKA 


KOWALSKI Krawiec Niteczka Kornela Makuszyńskiego w reż. Jarosława Kiliana, T. Lalka w Warszawie.


KYZIOŁ 


MAJCHEREK Zagubiony chłopiec Pałygi w T. Lalki i Aktora w Opolu, Krawiec Niteczka wg Makuszyńskiego w T. Lalka w Warszawie.


MAJCHROWSKI 


MROZEK Krawiec Niteczka, reż. Jarosław Kilian, T. Lalka w Warszawie.


SIERADZKI Mała draka o zwierzakach Maliny Prześlugi, Opolski T. Lalki i Aktora; Smacznego, proszę wilka! Marty Guśniowskiej, Banialuka, Bielsko Biała; tu się przynajmniej szanuje lalkę w lalkowym teatrze.


SKRZYDELSKI Zbyt mało widziałem.


WAKAR Nie śledzę.


ZALEWSKA Przepraszam, w tym sezonie nie śledziłam.

 

 

Najlepsze przedstawienie teatru muzycznego


CENTKOWSKI Stańczyk. Musical Jana Czaplińskiego w reż. Eweliny Marciniak z T. Rozrywki w Chorzowie.


CIEŚLAK Immanuel Kant, muzyka Leszek Możdżer, reż. Jerzy Lach, Opera Wrocławska.


DOMAGAŁA Requiem dla L. Alaina Platela na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Kontakt” w Toruniu.


DREWNIAK Hamlet – komentarz, reż. Grzegorz Bral, T. Pieśń Kozła; Chicago, reż. Wojciech Kościelniak, Krakowski T. Variété.


KAZIMIERCZAK Spowiedź motyla Wojciecha Farugi i Julii Kijowskiej w reż. Wojciecha Farugi, T. Ateneum w Warszawie.


KOPCIŃSKI 


KOWALSKA Leszek Możdżer, Immanuel Kant wg Thomasa Bernharda, reż. Jerzy Lach, Opera Wrocławska; Cezary idzie na wojnę, reż. Cezary Tomaszewski, Komuna//Warszawa.


KOWALSKI Wiedźmin, reż. Wojciech Kościelniak, T. Muzyczny w Gdyni; Nędza uszczęśliwiona, reż. Jarosław Kilian, Polska Opera Królewska.

 

KYZIOŁ BEM! Musical o patriotach i renegatach Macieja Łubieńskiego z muzyką Wiktora Stokowskiego, reż. Michał Walczak, Pożar w Burdelu, T. Syrena w Warszawie, Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Oraz – przede wszystkim za multimedialną scenografię, a także zaskakujący, wyzywający i, jak dla mnie, bardzo polski finał – Piloci, reż. Wojciech Kępczyński, T. Muzyczny Roma w Warszawie.
MAJCHEREK –


MAJCHROWSKI Makbet Agaty Dudy-Gracz w T. Capitol we Wrocławiu.


MROZEK Kram z piosenkami, reż. Cezary Tomaszewski, T. Powszechny w Warszawie.


SIERADZKI W kategorii musicalowej Wiedźmin Piotra Dziubka i Wojciecha Kościelniaka według Andrzeja Sapkowskiego, Muzyczny, Gdynia; spośród muzycznych spektakli w teatrach dramatycznych Zahipnotyzuj mnie – piosenki Zygmunta Koniecznego, reż. Małgorzata Bogajewska, Ludowy, Kraków i Beniowski Juliusza Słowackiego z muzyką Karola Nepelskiego, reż. Małgorzata Warsicka, Nowy, Poznań.


SKRZYDELSKI Trudno ocenić wyróżniająco.


WAKAR Zbyt mało widziałem.


ZALEWSKA Requiem dla L. Alaina Platela na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Kontakt” w Toruniu. Inny stosunek do śmierci, życia i umierania niż w Wyjeżdżamy Krzysztofa Warlikowskiego.

 

Najlepsze przedstawienie telewizyjne i/lub radiowe


CENTKOWSKI 


CIEŚLAK Spiskowcy wg Conrada w reż. Jana Englerta, Teatr Telewizji.


DOMAGAŁA Nie ma takiego w telewizji. Na teatr radiowy nie starczyło mi już, niestety, czasu.


DREWNIAK Prawie nic nie widziałem. Ale cieszę się, że Marek Kochan jest bardzo zadowolony ze swojej twórczości i wreszcie gdzieś go wystawiają.


KAZIMIERCZAK Porwać się na życie Roberta Urbańskiego w reż. Michała Szcześniaka, „Teatroteka”.


KOPCIŃSKI Porwać się na życie Urbańskiego w reż. Michała Szcześniaka (spektakl zrealizowany w ramach cyklu „Teatroteka”). Cudze meble Magdaleny Miecznickiej, reż. Wawrzyniec Kostrzewski.


KOWALSKA 


KOWALSKI Pożegnania Stanisława Dygata w reż. Agnieszki Glińskiej, przeniesione na ekran z T. Narodowego w Warszawie.


KYZIOŁ „Teatroteka”: Porwać się na życie Roberta Urbańskiego, reż. Michał Szcześniak.


MAJCHEREK Porwać się na życie Urbańskiego w reż. Michała Szcześniaka, cykl „Teatroteka”.


MAJCHROWSKI 


MROZEK Doceniam odważny tekst Nienawidzę Teatru Telewizji, autorstwa mojego politycznego oponenta Andrzeja Horubały, byłego już (niestety) współpracownika tygodnika „Do Rzeczy”.


SIERADZKI Okno na tamtą stronę według scenariusza i w reż. Artura Hofmana, Teatr Telewizji.


SKRZYDELSKI Teatr Telewizji, Spiskowcy wg Josepha Conrada w reż. Jana Englerta.


WAKAR Telewizyjne – Spiskowcy wg Josepha Conrada, reż. Jan Englert. Radiowe – Cudze meble Magdaleny Miecznickiej, reż. Wawrzyniec Kostrzewski.


ZALEWSKA Marszałek Wojciecha Tomczyka w reż. Krzysztofa Langa; Spiskowcy wg W oczach Zachodu i Tajnego agenta Conrada w reż. Jana Englerta; Inspekcja Grzegorza i Jacka Królikiewiczów w reż. Jacka Raginisa-Królikiewicza.

 

Najlepsze przedstawienie offowe


CENTKOWSKI Skłodowska. Radium girl w reż. Agaty Biziuk, Fundacja T. Papahema.


CIEŚLAK Czarne papugi Michała Borczucha w MOS.


DOMAGAŁA Widziałem zbyt mało, żeby się wypowiadać.


DREWNIAK Siedem pieśni o awangardzie, reż. Grzegorz Laszuk; Ghost Dance, reż. Daniel Jacewicz; Homo sovieticus – T. Wojtka Kowalskiego.


KAZIMIERCZAK Słowo na G w reż. Grzegorza Grecasa, T. Układ Formalny z Wrocławia.


KOPCIŃSKI 


KOWALSKA Don K., reż. Teo Dumski, Clou Theater, Wrocław; Wściekły człowiek. Wariacje w obronie gniewu, reż. Matej Matejka, Studio Matejka, Wrocław.


KOWALSKI Spektakl dla turystów w reż. Wojtka Ziemilskiego w Komunie//Warszawa.


KYZIOŁ Jeśli Komuna//Warszawa to wciąż off – to Hannah Arendt: Ucieczka, reż. Grzegorz Laszuk i Cezary idzie na wojnę, reż. Cezary Tomaszewski.


MAJCHEREK 


MAJCHROWSKI Laura Eva Meuris i Paweł Duduś Only love is real – liquid act (festiwal Ciało/Umysł).


MROZEK Spektakl dla turystów, Komuna//Warszawa, reż. Wojtek Ziemilski (choć koproducentem jest instytucjonalny T. Mladinsko z Ljubljany, to materialna nędza Komuny//Warszawa z nawiązką dopełnia wymaganego poziomu „offowości”).


SIERADZKI Curko moja ogłoś to, monolog Magdaleny Drab w łódzkim T. Zamiast.


SKRZYDELSKI Monodram Święty Mikołaj Conora McPhersona w reż. Weroniki Kuśmider i w wykonaniu Szymona Kuśmidra.


WAKAR Na pograniczu offu, choć powstało w teatrze instytucjonalnym – Spójrz na mnie Adama Ziajskiego, T. Śląski w Katowicach.


ZALEWSKA Wesele. Wyspiański – Malczewski – Konieczny Włodzimierza Staniewskiego, Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice i Teatr Telewizji; Porwać się na życie Roberta Urbańskiego w reż. Michała Szcześniaka, cykl „Teatroteka”, ze świetnymi rolami Agaty Kuleszy i Andrzeja Mastalerza (offowe wobec TVP, można obejrzeć w sieci).

 

Najciekawszy debiut


CENTKOWSKI Absolwenci PWST we Wrocławiu w spektaklu Piotra Ratajczaka Český díplom: Wiktoria Czubaszek, Anna Gabrysz, Helena Hajkowicz, Agata Jakoniuk, Joanna Kowalska, Monika Stanek, Mikołaj Bańdo, Tomasz Tywoniuk, Kornel Sadowski, Hubert Waljewski.


CIEŚLAK Marta Wągrocka w Twórcach obrazów, reż. Artur Urbański, T. Narodowy.


DOMAGAŁA Maciej Grubich, Trzy siostry, T. im. Juliusza Osterwy w Lublinie; Marianna Zydek, Hańba, T. Ludowy w Krakowie.


DREWNIAK Natalia Hodurek role w Gwałcie na Lukrecji, reż. Marcin Liber, AST Kraków; Alan Al-Murtatha – Mojżesz Bernstein w Królu z T. Polskiego w Warszawie; Klaudia Hartung-Wójciak za reżyserię Szukając Romea w T. Bagatela w Krakowie.

KAZIMIERCZAK Nie są to dosłowne debiuty, raczej jedne z pierwszych kroków w zawodzie – niezwykle obiecujące. Reżyser: Jakub Skrzywanek, zwłaszcza za Kiedy mój tata zamienił się w krzak w T. Dramatycznym w Wałbrzychu, a także jako współreżyser (wraz z Justyną Sobczyk) Superspektaklu T. Powszechnego i Teatru 21 w Warszawie. Aktor: Hubert Paszkiewicz jako Lubomir w Ułanach w reż. Piotra Cieplaka, T. Narodowy.


KOPCIŃSKI Magdalena Gorzelańczyk jako Jadwiga w Śmierci białej pończochy Mariana Pankowskiego w T. Wybrzeże. Pierwsza duża rola w teatrze bardzo zdolnej młodej aktorki.


KOWALSKA Warty zauważenia debiut znakomitego scenografa Mirka Kaczmarka w roli reżysera w spektaklu Ausgang Magdy Koryntczyk w T. Dramatycznym w Wałbrzychu.


KOWALSKI Magdalena Gorzelańczyk jako Jadwiga w Śmierci białej pończochy Mariana Pankowskiego w reż. Adama Orzechowskiego, T. Wybrzeże w Gdańsku; Igor Kowalunas w Kysiu Tatiany Tołstoj w reż. Igora Gorzkowskiego, T. Soho w Warszawie; debiut w głównej roli Agaty Bykowskiej (Andrea) w Bella Figura w reż. Grzegorza Wiśniewskiego, T. Wybrzeże w Gdańsku.


KYZIOŁ Warszawskie debiuty aktorów teatrów przejętych przez „dobrą zmianę”: wrocławskiego Polskiego i krakowskiego Starego.


MAJCHEREK Nie są to formalnie debiuty, ale godne zauważenia prace początkujących reżyserek: Anny Gryszkówny – Mężczyzna Zapolskiej w T. Dramatycznym w Warszawie i Darii Kopiec – Zakonnice odchodzą po cichu w T. im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

MAJCHROWSKI 


MROZEK Natalia Łągiewczyk, debiut aktorski w spektaklu Lawrence z Arabii, T. Powszechny w Warszawie.


SIERADZKI Barbara Klicka z Elementarzem: oby więcej takich debiutów dramaturgicznych uznanych poetów; Magdalena Gorzelańczyk, świetna rola Jadwigi w Śmierci białej pończochy Mariana Pankowskiego, Wybrzeże, Gdańsk.


SKRZYDELSKI Reżyser Katarzyna Łęcka.


WAKAR Radosław Jamroż (Helver) w Nocy Helvera, T. im. Stefana Jaracza w Olsztynie.


ZALEWSKA Lidia Pronobis jako Fogra, Nikt wg Chefeca Hanocha Levina, reż. Artur Tyszkiewicz, T. Narodowy; Weronika Kowalska jako Jewdocha, Sędziowie Stanisława Wyspiańskiego, reż. Małgorzata Bogajewska, T. Ludowy w Krakowie; Martyna Byczkowska jako Rosa, Pijani Iwana Wyrypajewa, reż. Wojciech Urbański, T. Dramatyczny w Warszawie i jako Lusia, Sprawa Rity G. Jolanty Janiczak, reż. Daria Kopiec, cykl „Teatroteka”.

 

Najciekawsza książka o teatrze


CENTKOWSKI Katarzyna Waligóra, „Koń nie jest nowy”. O rekwizytach w teatrze, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.

 

CIEŚLAK Danuta Szaflarska. Jej czas Gabriela Michalika.


DOMAGAŁA Barbara Osterloff, Pejzaż. Rozmowy z Mają Komorowską dawne i nowe; Monika Śliwińska, Wyspiański. Dopóki starczy życia.

 

DREWNIAK Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie, wybór i opracowanie: Justyna Lipko-Konieczna, Ewelina Godlewska-Byliniak.


KAZIMIERCZAK Kryptonim „Dziady” Janusza Majcherka i Tomasza Mościckiego.


KOPCIŃSKI Janusz Majcherek, Tomasz Mościcki – Kryptonim „Dziady”, wyd. Fundacja Historia i Kultura.


KOWALSKA Katarzyna Kułakowska, Błaźnice. Kobiety kontrkultury teatralnej w Polsce, Instytut Teatralny, Warszawa 2017.


KOWALSKI Janusz Majcherek, Tomasz Mościcki, Kryptonim „Dziady”. Teatr Narodowy 1967–1968, Wydawnictwo Bellona; Gabriel Michalik, Danuta Szaflarska. Jej czas, Wydawnictwo Agora.


KYZIOŁ Katarzyna Kułakowska, Błaźnice. Kobiety kontrkultury teatralnej w Polsce, Instytut Teatralny, Warszawa 2017.

 

MAJCHEREK Słownik biograficzny teatru polskiego 1910–2000 – red. zbiorowa; Pejzaż. Rozmowy z Mają Komorowską dawne i nowe Barbary Osterloff.


MAJCHROWSKI Odzyskiwanie obecności. Niepełnosprawność w teatrze i performansie – antologia w opracowaniu Eweliny Godlewskiej-Byliniak i Justyny Lipko-Koniecznej.


MROZEK Zofia Smolarska, Rimini Protokoll. Ślepe uliczki teatru partycypacyjnego, Instytut Teatralny/Akademia Teatralna, Warszawa 2017.

 

SIERADZKI Na pewno przeoczyłem wiele mądrych książek, a wciągnęły mnie dziennikowe zapiski Andrzeja Łapickiego, bardzo szczere i wiele mówiące.


SKRZYDELSKI Janusz Majcherek, Tomasz Mościcki – Kryptonim „Dziady”.


WAKAR Janusz Majcherek, Tomasz Mościcki – Kryptonim „Dziady”, wyd. Fundacja Historia i Kultura.


ZALEWSKA Tadeusz Kornaś, Apologie. Szkice o teatrze i religii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017; Rafał Węgrzyniak, Procesy doktora Weicherta, PIW 2017; Dzienniki 1984–2005 Andrzeja Łapickiego, Wydawnictwo Agora, 2018.

 

Rozczarowanie sezonu


CENTKOWSKI Ślub Gombrowicza w reż. Eimuntasa Nekrošiusa. Znakomity dramat, doborowa obsada, mierne przedstawienie.


CIEŚLAK Elementarz Piotra Cieplaka w T. Narodowym.


DOMAGAŁA Zabawa w kotka i myszkę w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. Biesy w reż. Natalii Korczakowskiej w T. Studio w Warszawie. Mocno przeciętny sezon dryfującego od czasu Klątwy T. Powszechnego w Warszawie. Niezrozumiała i niezgodna z misją teatru publicznego niechęć T. Narodowego do prezentacji swoich spektakli w programach polskich festiwali teatralnych.

 

DREWNIAK Kompletnie niezrozumiała decyzja Macieja Podstawnego o rezygnacji z dyrekcji T. im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu. Odejście Beaty Kawki z T. Miejskiego w Lesznie. Pierwszy sezon Marka Mikosa w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie.


KAZIMIERCZAK Impas w Starym Teatrze w Krakowie. Likwidacja Wydziału Teatru Tańca krakowskiej AST w Bytomiu. Wotum nieufności Ministerstwa Kultury wobec Doroty Buchwald i ogłoszenie konkursu na nowego szefa Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.


KOPCIŃSKI Smutny regres w amatorszczyznę w T. Powszechnym i T. Studio w Warszawie.


KOWALSKA 


KOWALSKI Wciąż nie do końca udane próby wyjścia z impasu T. Studio w Warszawie. Wycofanie Otella zrealizowanego w Collegium Nobilium przez Grażynę Kanię z Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi w związku ze zgłoszeniem podejrzenia o plagiat.


KYZIOŁ Może poczucie flauty? Że polski teatr, ten społecznie zaangażowany, mający chęć mówienia o rzeczywistości, osiadł na estetycznej i myślowej mieliźnie. Że reżyserzy albo powtarzają za rzeczywistością, albo robią po raz kolejny swoje stare spektakle. A młode pokolenie zamyka się w hipsterskich gettach spektakli-performansów i spektakli-eventów. Ale mogę też być po prostu już starym dziadem i nie dostrzegać potencjału…


MAJCHEREK 


MAJCHROWSKI Krótka obecność w repertuarze wielu premier – nie udało mi się zobaczyć ani Procesu Lupy, ani Uczty Garbaczewskiego, ani Króla-Ducha Łukasza Kosa. Mam nadzieję, że wrócą na scenę.


MROZEK Jak się człowiek niewiele spodziewa, to go nic nie rozczarowuje. Ale może wskażę fakt, że wiodące teatry coraz rzadziej grają swoje, często bardzo udane, produkcje. Sztandarowe przykłady: prawie niepokazywani wybitni Kibice Buszewicza z Żydowskiego/Nowego, miesiącami niegrane świetne Fantazja Karasińskiej czy Strach Wdowik z TR Warszawa.


SIERADZKI Rozwścieczająco infantylna skłonność współczesnego teatru do wciągania na scenę widza i wyprawiania z nim różnych brewerii, czasem marnie śmiesznych, a czasem głupio upokarzających. Dotychczas była to raczej domena cyrkowych clownów.


SKRZYDELSKI Ślub Witolda Gombrowicza w reż. Eimuntasa Nekrošiusa.


WAKAR Ślub Eimuntasa Nekrošiusa w T. Narodowym w Warszawie – proporcjonalnie do oczekiwań.


ZALEWSKA Pierwsze: odejście z redakcji „Do Rzeczy” świetnego krytyka Andrzeja Horubały (rozczarowanie tymi, którzy na to pozwolili). Drugie: K. Pawła Demirskiego w reż. Moniki Strzępki, T. Polski w Poznaniu. Banalnie o polskich politykach i okresie transformacji. Powierzchowne obserwacje, fałszywe tropy.

 

Skandal sezonu


CENTKOWSKI Nieustająco – dyrektury Cezarego Morawskiego w T. Polskim we Wrocławiu oraz Marka Mikosa w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie.


CIEŚLAK Odebranie przez ministra kultury Piotra Glińskiego dotacji na festiwal „Dialog”, przyznanej umową podpisaną przez ministra kultury Piotra Glińskiego.


DOMAGAŁA Opieszałość, by nie rzec – złośliwość MKiDN w sprawie ogłoszenia dotacji na rok 2018 (w tym roku dopiero w kwietniu i maju), skutkująca problemami bądź anihilacją wielu wartościowych propozycji kulturalnych. Skandaliczne okrucieństwo Losu, który niespodziewanie odebrał nam dr Joannę Puzynę-Chojkę – wybitną teatrolożkę, animatorkę kultury, nauczycielkę akademicką i kuratorkę licznych festiwali teatralnych. Polski teatr bez Pani Joanny już nigdy nie będzie taki sam…


DREWNIAK Literacka aktywność dyrektorów scen polskich: Janusza Kijowskiego na Facebooku i Jana Polewki („Gazeta” w Krakowie). Piotr Zaremba jako krytyk teatralny. Poziom merytoryczny i stylistyczny tekstów o teatrze na portalu „Krytyki Politycznej”.


KAZIMIERCZAK Nie skandal, ale niepokojące zjawisko: obustronna radykalizacja stanowisk w dyskusji o teatrze. „Kultura stała się dziś w Polsce polem walki” – powiada Michał Zadara w, nomen omen, „Dialogu”. Skądinąd słusznie, zważywszy choćby na szereg niezrozumiałych, koniunkturalnych działań Ministerstwa Kultury. Jednak nie o naturalny spór władzy i środowiska mi chodzi, a o towarzyszący mu konfrontacyjny styl rozmów o teatrze, w których bardziej liczą się sądy niż namysł. Zęby bolą – zwłaszcza kiedy ta retoryka przenika do spektakli, zwykle z marnymi efektami artystycznymi. W tych ciekawych czasach zaczyna brakować wyważonych głosów.

 

KOPCIŃSKI Coraz bardziej prymitywne „akcje performatywne” na scenach teatrów publicznych trzy lata po głośnych obchodach. Podpuszczani widzowie gotowi są dziś zaczepiać ludzi przed teatrem, drzeć portrety Kaczyńskiego albo prać po tyłku obnażonego aktora.

 

KOWALSKA 

 

KOWALSKI Stracony sezon w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie pod dyrekcją Marka Mikosa i Jana Polewki, będący skutkiem nieudanego konkursu przeprowadzonego przez MKiDN.


KYZIOŁ Nic konkretnego tym razem, stagnacja i wyczekiwanie na wynik wyborów samorządowych. No, może jeszcze wyczyny i komentarze Janusza Kijowskiego w Olsztynie?


MAJCHEREK Sytuacja w Starym Teatrze w Krakowie.


MAJCHROWSKI Stracony sezon w Starym Teatrze w Krakowie.


MROZEK Jak przed rokiem: Kraków i Wrocław. Fatalny sezon Marka Mikosa w Starym Teatrze, postępujący rozkład w T. Polskim. Z nowych spraw: decyzja władz AST w Krakowie o wygaszeniu Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu.


SIERADZKI Po pierwsze: niezawodny Piotr Gliński, który jesienią prawem kaduka cofnął przyznaną już dotację wrocławskiemu festiwalowi „Dialog”, albowiem tamtejsza publiczność ośmieliła się za własne pieniądze kupić bilety na spektakl, który rząd uważa za niesłuszny. Ponoć prace nad ustawą o wymianie publiczności są już w resorcie zaawansowane. Z innej beczki: chamski greps błazna-prowokatora, który w spektaklu gdańskiego Wybrzeża Urodziny staje naprzeciw widzów i krzyczy „wypierdalać!”. Porządnemu teatrowi puścił jakiś bezpiecznik. Gdyby nie obowiązki członka komisji konkursowej, wypierdalałbym z teatru gdzie pieprz rośnie.


SKRZYDELSKI Objawienia intelektualne Michała Zadary, przybierające formy prezentacji na scenie: Sprawiedliwość w warszawskim T. Powszechnym i Sen srebrny Salomei w T. Studio. Nieuczciwe i żenujące pod każdym względem. I właściwie wszystko się zgadza, bo premiery te odbyły się w dwóch najgorszych teatrach w Polsce (w których często poziom jest słabszy niż w teatrach amatorskich). Warto też odnotować Żaby w reż. Michała Borczucha w Studio – jako pewnego rodzaju kumulację grafomanii i bezradności scenicznej. Nieustającym skandalem jest też Marek Mikos w roli dyrektora naczelnego Narodowego Starego Teatru (i trwanie w błędzie Ministerstwa Kultury), choć najnowsze rozwiązanie, o którym się dowiedzieliśmy w czerwcu: przejęcie roli dyrektora artystycznego przez Radę Artystyczną NST (wbrew statutowi sceny), lokuje się na podobnym poziomie. Interesujące, że zespół Starego już nagle toleruje Marka Mikosa, na kozła ofiarnego wybrawszy Jana Polewkę. A granice hipokryzji gdzie przebiegają?


WAKAR Marek Mikos wciąż na stanowisku dyrektora Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Jak długo jeszcze?


ZALEWSKA Zmarnowany sezon Starego Teatru w Krakowie, z pewnymi nadziejami na to, że w następnym Rada Artystyczna dogada się z dyrektorem. Rosnąca radykalizacja spektakli i środowiska teatralnego, rodząca kiepskie owoce. Coraz gorsze przedstawienia teatru krytycznego, manifestującego ideologiczne zacietrzewienie i zwykłą głupotę. Wymiana korespondencji między Januszem Kijowskim, szefem T. im. Stefana Jaracza w Olsztynie, a zespołem, ale też dyrektorskie decyzje, jakie w ten sposób zyskały nagłośnienie. Nie tak nas, Panie Januszu, uczyłeś w Indeksie (1977) i Kung-fu (1979).


Dodatkowe informacje

 

Kasa i foyer teatru są wynajmowane od m.st. Warszawy - Dzielnicy Śródmieście

MECENAS TECHNOLOGICZNY TEATRÓW

billenium

DORADCA PRAWNY TEATRÓW

139279v1 CMS Logo LawTaxFuture Maxi RGB

WYPOSAŻENIE TEATRÓW DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

zporr mkidn

PREMIERY W 2024 ROKU DOFINANSOWANE PRZEZ

Warszawa-znak-RGB-kolorowy-pionowy

PATRONI MEDIALNI

NowySwiat Logo Napis Czerwone gazetapl logo@2x Wyborcza logo Rzeczpospolita duze new winieta spis 2rgb
Z OSTATNIEJ CHWILI !
X